Zamknięcie serwisu
Z powodu bardzo małej aktywności utrzymującej się od dłuższego czasu serwis Archeos.pl zostanie zamknięty. Z końcem marca wyłączone zostanie forum, a z końcem maja - to jest: 31 maja 2023 roku - wyłączony zostanie cały serwis. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli razem z nami ten serwis od 2008 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj
autor: Lodowax | napisano 17 września 2008 o 20:32
czytano 29023 razy | średnia ocen: 5.19

Hierarchia społeczna

Egipskie społeczeństwo było podzielone na liczne warstwy społeczne. Na samej górze hierarchii znajdował się syn bogów - faraon. Później kapłani, wielmoże - jego doradcy, następnie rzemieślnicy i skrybowie. Na samym dole hierarchii społecznej byli słudzy, chłopi i niewolnicy. W państwie faraona, który skupiał w swoim ręku całą potęgę i bogacywo Egiptu nie było miejsca na równość. Przywileje miała jedynie niewielka, potrzebna faraonowi  garstka Egipcjan. Poza nielicznymi wyjątkami przejście z jednej warstwy społecznej do drugiej było niemozliwe. Dzieci skrybów, jak nakazywała tradycja, zostawały pisarzami, a dzieci chłopów nie mogły liczyć na wyraźną poprawę swojego losu. Egipcjanie mocno wierzyli w swoich bogów i przestrzegali ich praw, więc nie sprzeciwiwali się swojemu społecznemu położeniu.

Wielmoże

Dwór królewski, składający się z członków rodziny faraona, wezyrów, ministrów i wielkich przywódców wojskowych cieszył się w państwie szacunkiem równie wielkim, jak sam faraon. Mieszkali w bogatych rezydencjach, w pobliżu świątyń, gdzie wraz z nimi mieszkała liczna służba. Po śmierci ich ciała składane były w bogato zdobionych grobowcach, a dzieci dostawały resztę majątku.

Skrybowie

Jako jedni z niewielu ludzi w tamtych czasach potrafili się posługiwać biegle pismem hieroglificznym, które jednak z czasem stało się popularniejsze. Skrybowie opracowywali akty prawne i dekrety faraonów na piśmie, mierzyli pola, sciągali podatki, a później zapisywali wyniki na zwojach papirusu. Pełnili funkcje urzędników prowadzących rejestry i rozliczenia finansowe dotyczących działalności i budżetu państwa.

Kapłani

Byli najbardziej szanowaną grupą społeczną, bowiem tylko oni mogli się porozumiewać z bogami i składać im ofiary. Pełnili obrządki religijne w imieniu najwyższego kapłana - faraona. Oni również potrafili czytać
i pisać i byli na ogół związani na całe życie z jedną świątynią, o którą musieli dbać tak, jak i o bóstwo, któremu była przeznaczona. Urząd kapłana przechodził z ojca na syna.

Rzemieślnicy

Malarze, rzeźbiarze, kowale, stolarze, wyplatacze... To tylko niektóre z zawodów, jakimi trudzili się ludzie, ozdabiający budowle, pomniki i grobowce faraonów oraz wytwarzali przedmioty powszechnego użytku: naczynia, garnki, meble i biżuterię dla wielmożów. Warsztaty rzemieślnicze znajdowały się zwykle na terenie lub w pobliżu świątyń i pałaców. W okresie Nowego Państwa specjalnie dla rzemieślników, odpowiedzialnych za przygotowanie królewskiego grobowca zbudowano w Dolinie Królów osadę, w której mieszkali do czasu ukończenia prac.

Chłopi

Stanowili sporą część ludności Egiptu. Nie posiadali własnej ziemi, ponieważ cały Egipt, wraz z ziemią należał do faraona. Najmowani byli przez monarchę, wielmożów i kapłanów, natomiast jako zapłatę otrzymywali tylko nieznaczną część tego, co udało im się zebrać. Nie zawsze wystarczało to na wyżywienie całej rodziny.

Słudzy

Byli zwykle biednymi Egipcjanami, którzy nie mieli żadnych innych możliwości utrzymania rodzin i musieli służyć możnym. Zajmowali się pańskim domem, przygotowywali posiłki i podawali je. "Chemsou, jak ich nazywano, towarzyszyli również swoim panom, czyszcząc im sandały podczas podróży i nosząc za nimi dywany, które rozkładali na ziemi w czasie odpoczynku. Sługa mógł z własnej woli opuścić swojego chlebodawcę, ale dla większości ludzi, którzy wybrali tę formę zarobku niemożliwe było samodzielne utrzymanie siebie i rodziny.

Niewolnicy

Niewolnikami zostawali jeńcy z wypraw wojennych do Nubii, Palestyny, Syrii lub Libii. Mogli to być zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Do Drugiego Okresu Przejściowego w Egipcie nie było zbyt wielkiej liczby wojowników, jednakże po wojnach prowadzonych za czasów Nowego Państwa ich ilość radykalnie wzrosła. Niewolników wcielano do armii, lub sprzedawano bogatym Egipcjanom. Nie mieli prawa porzucić właściciela, chyba, że ten z własnej woli zwrócił im wolność. Dzieci niewolników w chwili urodzenia były już niewolnikami, jednakże można je było oddać do adopcji.
komentarze (8) | napisz komentarz
nie musisz się rejestrować!
Odyseja
© Archeos.pl | O serwisie | Kontakt |
Zamknięcie serwisu Z powodu bardzo małej aktywności utrzymującej się od dłuższego czasu serwis Archeos.pl zostanie zamknięty. Z końcem marca wyłączone zostanie forum, a z końcem maja - to jest: 31 maja 2023 roku - wyłączony zostanie cały serwis. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli razem z nami ten serwis od 2008 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj