Forum Archeos

Główne cywilizacje => Egipt => Historia => Wątek zaczęty przez: Filozof w 11.04.2009, 22:28:28

Tytuł: Grobowce nad Nilem
Wiadomość wysłana przez: Filozof w 11.04.2009, 22:28:28
W okresie Starego Państwa Egiptem zarządzali faraonowie, żywi bogowie.
Armia urzędników, istna machina biurokratyczna, wewnątrz której krążyły nakazy i informacje, czuwała nad właściwym tokiem spraw w kraju: podczas gdy tysiące wieśniaków pracowały w pocie czoła od wschodu do zachodu słońca, skrybowie, wysłannicy 'króla', nadzorowali ich, wszystko skrzętnie notując.
Jako prawowity właściciel wszystkiego, co tylko istnieje w królestwie, faraon sprawował rządy ze swojego pałacu w Memfis. Wspierał się wezyrem, odpowiedzialnym za ,,skarb", to znaczy za gospodarkę (którą stanowiły głównie rolnicstwo i rzemiosło), a także za wymiar sprawiedliwości i organizację królewskich archiwów. ,,Króla" i jego ,,ministra" wspomagali liczni ,,naczelnicy": Naczelnik Podwójnego Spichlerza, Naczelnik Pól, Naczelnik Dziesięciu z Południa itd., którym z kolei pomagają ich zastępcy oraz urzędnicy niższego szczebla.

...Egipt i Jego Sąsiedzi...
Dzięki wtprawom poza granice państwa faraonowie zapewniali bezpieczeństwo Egiptu i powiększali swoje bogactwo. Napisy w Uadi Maghara, w Nubii, zaświadczają o przejściu tamtędu armii faraonów Sanachta, Cheopsa, Sahure, Niuserre, Pepiego I i Pepiego II. Snofru, założyciel IV dynastii, wyruszył z ekspedycjami do Nubii, przeciwko burzącym się Libijczykom, a także na Synaj, gdzie rozkazał wydobywać turkusy. Musiał także dać odpór Beduinom przybyłym z Azji i zapewnić ochronę statkom przypływającym z Libanu z ładunkami szlachetnych gatunków drewna, niezbędnego do budowy. Żyjący w czasie Pepiego I, faraona z VI dynastii, generał Unii pozostawił opis swoich wypraw przeciwko Palestyńczykom i Beduinom; faraon osobiście przywoził miedź i turkusy z podróży na Synaj. Pepi II nakazał, aby jeden z gubernatorów przysłał mu Pigmeja przywiezionego z wyprawy do Sudanu. Jednakże za jego panowania, najdłuższy w historii Egiptu (ok. 2270-2180 p.n.e.), po okresie spokoju i stabilizacji zmniejszyło się znaczenie władzy królewskiej nie zdolnej zatrzymać najazdy w Delcie Nilu.

Czekam na opinie i ewentualne uwagi. :)