Forum Archeos

Inne cywilizacje => Inkowie => Ameryka prekolumbijska => Artykuły => Wątek zaczęty przez: Pomocnik w 29.11.2009, 13:31:21

Tytuł: Inti
Wiadomość wysłana przez: Pomocnik w 29.11.2009, 13:31:21
Bóstwo uważane za opiekuna dynastii inkaskiej, jedno z głównych bóstw religii Inków. Inti (kecz. Słońce) czczony był pod wieloma wyobrażeniami, w Cuzco m.in. w świątynia Coricancha, Sacsahuaman, Chuquimarca; na Wyspie Słońca na jeziorze Titicaca oraz w Domach Słońca, które były wznoszone w stolicach włączanych do imperium prowincji. Za małżonkę Inti uchodziła żeńska bogini Księżyca Mama Quilla.

Inkowie w swojej doktrynie religijnej wyróżniali dwa aspekty Inti:
1. Churi Inti - postać młodzieńczą
2. Apu Inti - postać dojrzałą, będącą w niektórych przypadkach kojarzona z Wiraquchanem

Święta:

Inti raymi, Intip raymin [keczua, 'święto słońca'], święto inicjujące lub kończące cykl; jedno z trzech najważniejszych świąt kalendarzowych w religii Inków, wypadające w okresie przesilenia (solstycjum) czerwcowego, poświęcone kultowi młodzieńczego aspektu bóstwa Inti, zw. Churi Inti; w okresie po konkwiście, pewne elementy Inti raymi były nadal kultywowane przez Inków pod pretekstem uczestnictwa w procesjach z okazji Bożego Ciała (Corpus Christi), co zdecydowało o wyraźnie synkretycznym charakterze m.in. tego święta w dzisiejszym katolickim kulcie na obszarze środkowych Andów.

Kapaq raymi, Qhapaq raymi [keczua, 'królewskie święto' od kapaq (qhapaq, capac) 'królewski', 'władczy', raymi 'święto'], jedno z trzech najważniejszych świąt kalendarzowych w religii Inków, wypadające w okresie przesilenia (solstycjum) grudniowego; święto inicjujące lub kończące cykl; poświęcone kultowi dojrzałego aspektu bóstwa słonecznego Apu Inti. Kapaq raymi łączone było też z kulminacyjnymi ceremoniami cyklu inicjacyjnego inkaskich młodzieńców warachiku (huarachico).

Trwają spory wśród specjalistów odnośnie ilości, imion i wyglądu materialnych reprezentacji Inti. Mimo to do najważniejszych należał Punchao (Dzień). Istnienie przedstawienia pod postacią złotej okrągłej tarczy nie jest potwierdzone.

Prawdopodobnie za najważniejszą wakę (która pośredniczyła w kontaktach między Inkami, a Inti) przed rozpoczęciem kultu Punchao uchodził Wanakawri.

Arcykapłan Słońca miał ogromną władzę polityczną i wojskową, miał decydujący głos przy wyborze nowego władcy inkaskiego, który był synem Słońca (Inti). Podczas hiszpańskiej konkwisty arcykapłanem był Vilaoma.

Bibliografia:

Inkowie.com (http://www.inkowie.com)