Pełny dostęp do zasobów serwisu
Niezarejestrowni goście mają pełny dostęp do zasobów serwisu. Mogą pisać komentarze, posty na forum, pobierać wszystkie zamieszczone w serwisie pliki i załączniki do wiadomości na forum. Zapraszamy!

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Melanchton

Strony: [1]
1
Japonia / Zasoby w internecie
« dnia: 10.06.2009, 19:38:44 »
W tym wątku wrzucamy ciekawe linki do stron dotyczących Japonii.

To ja pierwszy się podzielę:
http://www.japonka.pl/ - jest to strona z kursem japońskiego dla początkujących on-line; jest on darmowy, mamy pełny kurs (nauka alfabetu, czytania itd.). Możemy również wykupić (za 26 zł) dostęp do dwóch działów (Rozszerzenie materiału oraz Pobieralnia), które stanowią dodatkową pomoc w nauce oraz wspomagają prowadzenie strony. Serdecznie polecam.

2
Artykuły / Imię, nazwisko, przydomek Rzymianina
« dnia: 06.05.2009, 18:54:51 »
Imię i nazwisko rodowe znaczyły więcej dla Rzymianina niż dla Greka, wynikało to istnienia różnic społecznych wyróżniających rody ważniejsze – patrycjuszowskie od rodów plebejskich, które musiały o swoje prawa walczyć. Początkowo na nazwisko Rzymianina składały się dwa człony: imię i nazwisko rodowe. W latach rzeczpospolitej i późniejszych nazwisko składało się z trzech części, a i zdarzało się dodawanie jeszcze innych wyróżnień, były to: imię – praenomen, nazwisko rodowe – nomen gentile, gentilicium, przydomek – cognomen, np. Marcus Tarentius Varro czy Quintus Horatius Flaccus. Jako, że imion (praenomen) nie było wiele dlatego w dokumentach, inskrypcjach, literaturze były oznaczone skrótami. Marcus, Publius, Quintus, Lucius, Gnaeus (Gnejusz), Titus to najbardziej rozpowszechnione, inne występowały rzadziej.
A oto lista imion i ich skrótów:

 • A.   Aulus
 • Ap.   Appius
 • C.   Caius
 • Cn.   Gnaeus
 • D.   Decimus
 • K.   Kaeso
 • L.   Lucius
 • Mam.   Mamercus
 • Ma.   Manilius
 • M.   Marcus
 • N.   Numerius
 • Post.   Postumus
 • P.   Publius
 • Qu.   Quintus
 • Ser.   Servius
 • Sex.   Sextus
 • T.   Titus
 • Ti.   Tiberius
 • V.   Vibius
 • Vo.   Vopiscus

Rzymianie nie wykazywali się w dziedzinie tworzenia imion zbytnią fantazją czego dowodem są imiona powstałe od liczebników: Quintus (piąty), Sextus (szósty) czy Decimus (dziesiąty).
   Nomen gentile to nic innego jak nazwisko rodowe. Rody, których nazwiska zakończone były na –ius, jak Claudius, Febius, są pochodzenia latyńsko-rzymskiego; a te zakończone na –as, jak Mecenas, lub na –a, jak Paperna, Sienna to rody pochodzenia etruskiego. W skład każdego rodu (gens) wchodziły liczne rodziny, familie, np. w skład rodu Korneliuszów (gens Cornelia) wchodziły rodziny Scypionów, Rufinów, Lentulusów, Cetegów (Scipiones, Rufini, Lentuli, Cethegi).
   Istniał ponadto ścisły związek niektórych imion z poszczególnymi rodami, tak np. imię Appius było obecne tylko w rodzie Klaudiuszów (gens Claudia), Mamercus w rodzie Emiliuszów (gens Aemilia), Kaeso w rodzie Fabiuszów (gens Fabia). Splamienie nazwiska rodowego czynem przynoszącym hańbę wiązało się z wykluczeniem imienia tejże osoby z rodu, np.: w rodzie Klaudiuszów nie używano imienia Lucius a w rodzie Manliuszów imienia Marcus (zakaz ten funkcjonował od 383 r. p.n.e. kiedy to Marcus Manliusz, zwycięzca Ekwów w r. 392 p.n.e. i obrońca Kapitolu podczas ataku Gallów naraził się senatowi i patrycjuszom, występując w obronie interesów plebejuszy; zapomniano o jego zasługach, oskarżono go o zdradę patrycjuszy i rodu na rzecz plebejuszy i strącono ze skały Tarpejskiej).
   Użycie przydomka weszło w życie od momentu kiedy ród zaczął się rozrastać i dzielić na liczne rodziny. Pierwsze cognomen przyjmowali patrycjusze i były związane z rolnictwem i hodowlą bydła – głównymi zajęciami ówczesnych Rzymian. I tak oto: Pilumnus – ten kto wynalazł pilum – tłuczek do stepy; Piso – od czasownika pisere – obijać stępą, młócić. Cyceronowie, Lentulowie, Fabiusze swe nazwiska rodowe wywodzili od nazw uprawianych roślin: cicer – groch, lens – groch, faba – bób; ród Juniuszów otrzymał przydomek Babulcus – ponieważ wyróżniali się umiejętnością hodowli wołów. Przydomki powstawały również od cechy charakterystycznej członka rodziny: Cato – sprytny, Cincinnatus – kędzierzawy.
   Nazwisko czteroczłonowe spotyka się już od czasów Rzeczypospolitej. Czwarty człon to ag nomen – drugi przydomek nadawany obywatelowi za dokonanie jakiegoś sławnego czynu, lub dla upamiętnienia pełnionej przezeń funkcji czy piastowanej godności; np. Publius Cornelius Scipio po zwycięstwie nad Hannibalem pod Zamą w 201 r. p.n.e. otrzymał przydomek Africanus; Marcus Porcius Cato został wyróżniony przydomkiem Censorius, za wybitą działalność cenzorską. Przydomek za zasługi był dziedziczny – otrzymywał go najstarszy syn lecz z biegiem czasu zwyczaj ten zanikł.
   Gdy nadchodziła wielka chwila w życiu młodego Rzymianina a mianowicie wpisanie go na listę obywateli, w aktach i dokumentach wczesnego okresu podawano tylko imię i nazwisko ojca. Gajusz Juliusz Cezar wprowadził w r. 49 p.n.e. ustawę nazwaną Julijską (lex Iulia municipialis), która nakazywała w sprawach urzędowych podawanie trzech członów nazwiska, imię ojca i przynależność do tribus. Znane są przypadki kiedy to w inskrypcjach spotykane jest imię dziadka czy nawet pradziadka, stosowano więc skróty: syn Marka - filius Marci = f (lub fil) Marci; wnuk Publiusza – nepos Publius = n. Publi. Rzym dzielił się na 35 dzielnic (tribus), których nazwy również podawano w skrótach:
AEM   Ilia (Aemilia itp.)HOR   atiaROM   ilia
ANI   ensisLE   moniaASAB   atina
ARN   iensisMAE   ciaSCAP   tia
CLA   udiaMEN   eniaSER   gia
CAM   IliaOUF   entinaSTE   llatina
CLV   stuminaPAL   atinaSUB   urana
COL   linaAOA   iriaTER   etina
COR   neliaPOL   iiaTRO   mentina
ESQ   uilinaPOM   ptiniaVEL   ina
FAB   iaPUB   lilia   VOL   tinia
FAL   ernaPUP   iniaVOT   uria
GAL   eriaQUIR   ina
Przykładowy zapis urzędowy:
M.TULLIUS  M.F.  M.N.  M.PR.  COR. Cicero –odczytamy to w ten sposób:
Marcus Tullius, Marci filius, Marci nepos, Marci pronepos, Cornelia tribu, Cicero. Można zauważyć, że w rodzinie Cycerona zachowało się imię Marek. I kolejny przykład:
M.METILIUS  C.F.  POM. Marcellinus – co otrzymujemy: Marcus Metilius, Cai filius, Pomptina tribu, Marcellinus.
   Imię córki to imię rodowe ojca w formie żeńskiej np. córka Cycerona miała na imię Tullia (Marek Tulliusz Cycero), córka Terencjusza – Terentia (czyli Terencja) itp. Nierzadko dodawano praenomen, którym był zazwyczaj liczebnik np. Tertia – trzecia. Gdy kobiecie przyszło wyjść za mąż to zachowywała swe nazwisko rodowe jako imię i dodawano do tego przydomek męża w drugim przypadku np. Terentia Ciceronis – Terencja Cycerona. W formie oficjalnej brzmiało to tak: Terentia, Terenti f. (=filia), Ciceronis – Ternecja, córka Terencjusza, Cycerona. Po nastaniu cesarstwa kobiety nierzadko miały dwa imiona, ojcowskie i matczyne np.: Aemilia Lepida. Nieobca była zmiana imienia poprzez dodanie sufiksu -ina, -illa, -ulla, - Agrippina, Livilla, Fabulla.
   Każdy obywatel mógł wejść do rodu poprzez adopcję, wtedy otrzymywał pełne nazwisko adoptującego, a swoje nomen gentile poszerzona o formant –anus, zatrzymywał jako drugi cognomen; przykład: Paulus Aemilius adoptowany przez Publiusza Korneliusza Scypiona otrzymał nazwisko: Publius Cornelius Scipio Aemilianus. Były rózne źródła i przyczyny pochodzenia drugiego przydomka: raz zatrzymywano swój przydomek z przed adopcji, innym razem funkcję drugiego cognomen pełniło nazwisko matki mające podkreślić związek rodzin (np.: Servius Cornelius Dolabella Patronius – Cornelius Dolabella po ojcu, a Petronius od imienia matki Petronii), no i oczywiście istniał wariant opisany na początku – drugi przydomek to nazwisko rodowe.
   Gdy mamy doczynienia z niewolnikami to zatrzymywali oni swe imię, a nierzadko w domach bogatych patrycjuszy, gdzie było ich wielu funkcję imienia sprawowało określenie skąd pochodzą, np. Syrus, Lydus, Syra.
   Gdy niewolnik zostawał wyzwalany to otrzymywał nazwisko rodowe (a często i imię)  pana, który go wyzwalał, a swe imię zachowywał jako przydomek, np. wielce zasłużony dla literatury rzymskiej Grek Andronikus z Tarentu (przetłumaczył Odyseję, która stała się dla Rzymian podstawową książką do nauki języka ojczystego (podręcznik szkolny) i w 240 r. p.n.e. wystawił po raz pierwszy w Rzymie grecką komedię i tragedię (przeróbka łacińska), uznaje się to za początek literatury rzymskiej) został wyzwolony przez Liwiusza Salinatora, nazwisko jego brzmiało tak: Lucius Livius Andronikus. Niewolnik i sekretarz Cycerona, Tiro, po wyzwoleniu nazywał się: Marcus Tullius Tiro. Czasami nadawano wyzwoleńcowi nazwisko obywatela, który był w jakiś sposób z nim związany, np. pedagog Cycerona, Dionysius, nazwisko otrzymał po Attyku (Titus Pomponius Atticus), który szczególnie cenił sobie owego pedagoga. Gdy wyzwolenia dokonywała kobieta to niewolnik otrzymywał nomen i nomen gentile ojca i dodatkowo zaznaczano komu zawdzięcza się wolność, np. Marcus Livius, Auguste libertus, Ismarus – Marek Liwiusz, wyzwoleniec Augusty, Ismarus.

Źródło: Lidia Winniczuk - "Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu"

3
Offtopic / Cykl "Roma sub Rosa"
« dnia: 17.04.2009, 19:18:19 »
Autor: Steven Saylor

               

   
Jest to cykl powieści i opowiadań historycznych z wątkami sensacyjnymi (sub rosa - w dyskrecji, w tajemnicy; wieszanie róży nad stołem miało oznaczać iż treść rozmowy, dyskusji miała zostać tajemnicą) umiejscowione w realiach schyłku republiki. Bohaterem zgłębiającym tajemnice i zakulisowe rozgrywki jest Gordianus Poszukiwacz – mieszkający w Rzymie „prywatny detektyw”. Styka się on z najróżniejszymi ludźmi, wśród których są znane postaci historyczne jak Cyceron, Krassus, Cezar, Pompejusz. Gordianus przeważnie zatrudniany jest właśnie do zbadania spraw związanych z polityką. Tak więc szuka on zabójców populisty Klodiusza, wyjaśnia zagadkę śmierci egipskiego dyplomaty czy bierze udział w zdarzeniach związanych ze spiskiem Katyliny. Wydarzenia, wokół których zbudowane są fabuły powieści Saylora miały miejsce w rzeczywistości – dzięki tym książkom można zobaczyć je „z bliska”, przekonać się, jak mógł reagować na nie przeciętny Rzymianin. Poznajemy też masę interesujących szczegółów z codziennego życia w tamtych czasach – szczególnie ciekawe pod tym względem są krótkie opowiadania, zazwyczaj opisujące fikcyjne wydarzenia. Większość z nich związana jest z jakimś konkretnym zwyczajem albo aspektem życia Rzymian. Mamy więc tajemniczą śmierć w teatrze, oszustwa na wyścigach rydwanów czy dziwne zdarzenia w Saturnalia. Życie w Rzymie u schyłku republiki jest bardzo wiernie przedstawione, a historyczne wydarzenia pokazane w rzetelny sposób. Autor ukazuje nam wiele ciekawych postaci – tak autentycznych jak i fikcyjnych, a miejscem akcji jest nie tylko Rzym, ale również jego okolice i inne miejsca w Italii. Czasem Gordianus podróżuje jeszcze dalej – na Sycylię czy do Hiszpanii. Każda historia ma swój własny klimat – niektóre dzieją się w ogromnym Urbs, inne na wsi, część jest ponura, część humorystyczna, czasem zagadki dotyczą morderstw i spisków, a czasem kradzieży receptury sosu.

W skład cyklu wchodzą:
1 - Rzymska Krew
2 - Ramiona Nemezis
3 - Zagadka Katyliny
4 - Rzut Wenus
5 - Morderstwo na Via Appia
6 - Dom Westalek
7 - Rubikon
8 - Ostatnio widziany w Massilli
9 - Mgliste proroctwa
10 - Werdykt Cezara
11 - Gladiator umiera tylko raz
12 - Triumf Cezara

Ogólnie rzecz biorąc są to fajnie napisanie powieści, które wspaniale umilają czas i co więcej można się czegoś dowiedzieć :D Sam miałem przyjemność przeczytać 9/12 tomów cyklu. Jako, że jestem fanem sensacji to idealnie mi się to wstrzeliło w gust. Ogromnie polecam, naprawdę warto.

4
Przywitaj się / Melanchton
« dnia: 21.02.2009, 11:07:09 »
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Mam na imię Damian i interesuję się przede wszystkim historią starożytną a zwłaszcza historią Rzymu. Mitologie również wchodzą w zakres mych zainteresowań. Poza książkami (a w nich na szczycie króluje Tolkien) interesuję się jeszcze grami komputerowymi (głownie strategie - Zeus na pierwszym miejscu oczywiście :D) i poniekąd sportem.

Strony: [1]

Pliki Cookie
Używamy plików Cookie, aby ułatwiać korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Rozumiem