Pełny dostęp do zasobów serwisu
Niezarejestrowni goście mają pełny dostęp do zasobów serwisu. Mogą pisać komentarze, posty na forum, pobierać wszystkie zamieszczone w serwisie pliki i załączniki do wiadomości na forum. Zapraszamy!

Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Offtopic / Księga Rodzaju 20,10-14
« Ostatnia wiadomość wysłana przez empatic12 dnia 13.03.2020, 10:26:44 »
"I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: Do czego zmierzałeś, żeś to uczynił ?" Czyli i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abimelecha do Abrahama: Do czego zmierzałeś żeś powiedział, że jest siostrą twoją. Na pewno Abraham nie zmierzał do pokazania niesprawiedliwości w królestwie Abimelecha "Abraham zaś odpowiedział: Powiedziałem sobie: Zaiste, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej" Czyli Abraham natomiast odpowiedział: Powiedziałem sam do siebie: Na pewno, nie ma sprawiedliwości Boga Wszechmogącego w Gerar, bo i nie było sprawiedliwości Boga Wszechmogącego w Gerar. Bo co do króla należało, do nikogo należeć nie mogło zamiast, co do kogo należy, do tego należeć ma, i zabiją mnie z powodu, niezwykle harmonijnych kształtów Sary żony mojej "Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mego, choć nie córką matki mojej;" Czyli Sara była naprawdę siostrą Abrahama, bo była córką ojca Abrahama Teracha z rodu Sema, choć nie była córką matki Abrahama "pomimo to została żoną moją" Czyli i pomimo to, że Sara była siostrą Abrahama została też żoną Abrahama, by potomstwo Abrahama było z jednego rodu Sema "Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego," Czyli gdy więc Bóg Wszechmogący rzekł do Abrahama, by wyszedł z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca, swego do ziemi, którą ci wskażę (Rdz.12,1)"rzekłem do niej: Tę przysługę będziesz mi wyświadczała: Wszędzie, gdzie pójdziemy, powiesz o mnie: On jest bratem moim" Czyli rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do Sary, by przysłużyła się Abrahamowi świadcząc wszędzie gdzie przyjdą, mową słów o Abrahamie: On jest bratem moim "Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice, i dał Abrahamowi" Czyli wtedy Abimelech wziął owce i bydło według rodzaju informacji jego z formą ruchu w formie energetycznej, niewolników i niewolnice, ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji z formą ruchu w formie energetycznej we wszechinformacji, bez statutu narodowego "Zwrócił mu też jego żonę Sarę" Czyli oddał też Abimelech Abrahamowi jego żonę Sarę, jak Abimelechowi nakazał Bóg Wszechmogący (Rdz.20,10-14)
22
Mitologia / Kto pokutuje w Tartarze?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Kasander dnia 11.03.2020, 15:20:18 »
Jak wiadomo najwięksi niegodziwcy trafiają po śmierci do Tartaru, jednak raczej niewiele jest takich osób, o których wiemy, że z pewnością tam trafili. Lista osób, które przychodzą mi do głowy:
PokutnikWinaKara
Tantaloszustwa, kradzień nekaturu i ambrozji, wyjawianie tajemnic, jednak najbardziej zaciążyło ugoszczenie bogów potrawą z Pelopsastoi w wodzie, a nad nim uginają się gałęzie z różnymi owocami, jednak jedno i drugie są dla niego nieuchwytne, dlatego odczuwa wieczne pragnienie i głód, do tego zwisa nad nam kamień, który rychło może go przygnieść, więc jest to również egzystencja w ciągłym strachu
Syzyfpodobnie jak Tantal, za oszustwa, kradzień nektaru i ambrozji, wyjawianie tajemnic, ale największym jego przewinieniem było uwięzienie boga śmierci - Tanatosamusi wtaczać na szczyt góry ciężki kamień, który tuż, tuż u szczytu stacza się w dół
Iksjonzabicie swojego krewnego, co było ponoć pierwszym takim przypadkiem lub próba zgwałcenia Heryobraca się w płonącym kole
Pejritoospróba uprowadzenia Persefony z Hadesujest przyklejony do kamiennego krzesła, z którego nie może się ruszyć
Flegiaspodpalenie świątyni Apollina w Delfachjest przykuty do skały i odczuwa ciągły głód, a przed nim odbywa się wieczna uczta
Aloadzipróba uprowadzenia Hery i Artemidyprzywiązani są wężami do słupa, ciągle dręczy ich krzyk sów
Danaidyzabójstwo małżonków w noc poślubnąnapełniają nieszczelny zbiornik wodą
Prometeusz*przechytrzenie Zeusa, kradzież ogniaprzykuty jest do skały, a jego wątroba jest pożerana codziennie przez sępa
Tytiospróba zgwałcenia Letoprzykuty jest do skały, a jego wątroba jest pożerana codziennie przez dwa sępy
Sideprzechwałki na temat swojej urody, mówiła, że jest piękniejsza od Herynie wiadomo

Prometeusz: niektórzy sądzili, że Prometeusz był przykuty do skał Kaukazu, dlatego tłumaczono to w ten sposób, że początkowo Prometeusz był na powierzchni, później skała zapadła się pod ziemię i wtedy Prometeusz był w Tartarze, a po jakimś czasie znowu skała powróciła na dawne miejsce

Oprócz Prometeusza i Tytiosa do Tartaru zostali również strąceni inni Tytani, chociaż niektórzy z nich być może później znaleźli się na Wyspach Szczęśliwych lub w Elizjum.

Można dokonać pewnych obserwacji:
1. W Tartarze pokutują aż trzej spokrewnieni ze sobą Lapici: Iksjon, Flegias i Pejritoos.
2. Prometeusz i Tytios zostali ukarani w podobny sposób, z tym że Tytiosa dręczą aż dwa sępy, co może symbolizować większą winę.
3. Wszyscy oprócz Danaid w sposób bezpośredni obrazili bogów.
4. Nie licząc Tytanów, z kobiet jedynie Danaidy i Side pokutują w Tartarze.

Czy znacie jeszcze jakieś przypadki osób, które cierpią za swoje winy w Tartarze? Która kara wydaje się Wam być najcięższa? Zapraszam do dyskusji. :)
23
Offtopic / Podobieństwo o robotnikach z winnicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez empatic12 dnia 10.03.2020, 08:33:52 »
"Albowiem Królestwo niebios, Królestwo Równości Jezusa Zbawiciela podobne jest do pewnego gospodarza, alegoria Jezusa Zbawiciela, który wyszedł wczesnym rankiem, po wschodzie słońca najmować robotników do swojej winnicy, powołać uczniów do głoszenia Ewangelii o swoim Królestwie. Ugodziwszy się z robotnikami, uzgodniwszy warunek zbawienia ze swoimi uczniami na jednego denara dziennie, na równe zbawienie każdego z powołanych swoich uczniów do głoszenia Ewangelii o swoim Królestwie, wysłał ich do swojej winnicy, wysłał swoich uczniów do głoszenia Ewangelii o swoim Królestwie. I wyszedłszy około godziny trzeciej, alegoria wieku najstarszego ujrzał innych, swoich uczniów, stojących na rynku bezczynnie, stojących w centrum miasta bez wykonywania żadnych czynności, dla siebie i innych. Więc rzekł do nich: Idźcie i wy do winnicy, wiekiem najstarsi powołani na moich uczniów do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie, a ja, Jezus Zbawiciel, co się należy, powołanym moim uczniom do głoszenia Ewangelii wam zapłacę, uzgodniony warunek równego zbawienia. I oni, wiekiem najstarsi powołani na moich uczniów poszli, głosić Ewangelię o moim Królestwie. Znowu o szóstej, alegoria wiekowa od młodości swojej i o dziewiątej godzinie, alegoria wieku dorosłego wyszedł i uczynił tak samo, powołał ich na swoich uczniów do głoszenia Ewangelii o swoim Królestwie. A wyszedłszy około jedenastej, alegoria wieku średniego znalazł jeszcze innych, swoich uczniów stojących bezczynnie i mówi do nich: Dlaczego tutaj, w centrum miasta bezczynnie, bez wykonywania żadnej czynności, dla siebie i innych przez cały dzień stoicie? Od wschodu do zachodu słońca. Oni na to, odpowiedzieli: Nikt nas nie najął, nie ma nikogo kto by nas powołał na twoich uczniów do głoszenia Ewangelii. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy, powołani na moich uczniów do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie. A gdy nastał wieczór, po zachodzie słońca, mówi pan winnicy, Pan Królestwa do zarządcy swego. Zwołaj robotników, moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie i daj im zapłatę, uzgodniony warunek równego zbawienia dla wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie, a zacznij od ostatnich, wiekiem najstarszych aż do pierwszych, od młodości swojej, wieku dorosłego i wieku średniego, powołanych na moich uczniów do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie. Podeszli tedy najęci, na moich uczniów powołanych o godzinie jedenastej, wieku średniego i otrzymali po denarze, według uzgodnionego warunku równego zbawienia dla wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie. A gdy podeszli pierwsi, od młodości swojej moi uczniowie powołani do głoszenia Ewangelii, sądzili że wezmą więcej, według swojego sądzenia. Lecz i oni otrzymali po denarze, według uzgodnionego warunku równego zbawienia dla wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie. Wziąwszy tyle, według uzgodnionego warunku równego zbawienia dla wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii, szemrali, mówili słowa niezadowolenia przeciw gospodarzowi, z którym uzgodnili warunek równego zbawienia dla wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii, bez uzgodnionego stażu powołania na moich uczniów do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie. Mówiąc, słowa niezadowolenia: Ci ostatni, wiekiem najstarsi jedną tylko godzinę pracowali, krótki czas przed swoją śmiercią, byli na uczniów powołani do głoszenia Ewangelii, a zrównałeś, ich zbawienie wiekiem najstarszych, uczniów swoich powołanych do głoszenia Ewangelii, z nami, od młodości swojej, dorosłości i wieku średniego swoich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii, cośmy znosili ciężar dnia i upał, długi czas znoszenie trudu i wyczerpania od wschodu do zachodu słońca, prześladowania i cierpienia aż do śmierci, za powołanie na ucznia i głoszenie Ewangelii o twoim Królestwie (Hbr. 11,36-40; Dz. 18,3) A on, Pan Królestwa odrzekł łagodną mową słów, jednemu z nich niezadowolonemu: Przyjacielu, mój, nie czynię ci krzywdy, z zrównanym zbawieniem wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii. Czy nie uzgodniłeś się ze mną na denara? Uzgodniony warunek równego zbawienia dla wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie. Bierz, co twoje, uzgodniony warunek równego zbawienia dla wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii, i idź! Bez uzgodnionego twojego stażu. Chcę bowiem temu ostatniemu wiekiem najstarszemu mojemu uczniowi powołanemu do głoszenia Ewangelii dać, jak i tobie, od młodości twojej mojemu uczniowi powołanemu do głoszenia Ewangelii o moim Królestwie. Czy nie wolno mi czynić z tym, dobrze, co moje, Królestwem Równości, jak chcę? Zrównać zbawienie dla wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii. Albo czy oko twoje, rodzaj informacji jest zawistne o równe zbawienie wszystkich moich uczniów powołanych do głoszenia Ewangelii bez twego stażu dlatego, iż ja - Jezus Zbawiciel jestem dobry? W zrównaniu zbawienia. Tak w moim Królestwie Równości ostatni, wiekiem najstarsi moi uczniowie powołani do głoszenia Ewangelii będą pierwszymi, w zrównanym zbawieniu, a pierwsi od młodości swojej, dorośli oraz wieku średniego, moimi uczniami powołanymi do głoszenia Ewangelii będą ostatnimi w równym zbawieniu, ostatnich z pierwszymi, a pierwszych z ostatnimi (Mat. 20,1-16)
24
Mitologia / Odp: Zeus czy Dzeus
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Kasander dnia 07.03.2020, 23:41:54 »
Nawet gdyby uznać formę "Zeus" za niepoprawną to i tak ludzie w dalszym ciągu będą ją stosować.
25
Newsy / Odp: Winko z ziołami wedle starożytnej receptury
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Kasander dnia 07.03.2020, 17:12:34 »
Także spodziewałem się przepisu na wino. :D
26
Newsy / Odp: Najdłuższy podziemny akwedukt antycznego świata
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Kasander dnia 07.03.2020, 17:02:50 »
Ciekawa sprawa, podobno jest to trzeci co do długości rzymski akwedukt. Najdłuższy ma ponad 400 km.
27
Offtopic / Księga Rodzaju 20,6-9
« Ostatnia wiadomość wysłana przez empatic12 dnia 07.03.2020, 10:15:31 »
"Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: Również Ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego" Czyli wtedy rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abimelecha we śnie: Również Bóg Wszechmogący wiedział, że Abimelech był nieświadomym, że Sara, którą sobie wziął do obcowania miała męża "Toteż Ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś jej dotknął" Czyli Bóg Wszechmogący ustrzegł Abimelecha przed czynem, za który ponosi się śmiertelne konsekwencje, i nie dopuścił, aby Sarę dotknął. Bo Sara miała męża, i nie można było jej dotykać, by nie doprowadzić do pożądania "Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem" Czyli teraz więc jesteś świadomym, że masz oddać żonę Abrahamowi, bo jest wybranym do wypełniania woli Boga Wszechmogącego "On będzie modlił się za ciebie, abyś żył" Czyli Abraham wybrany do wypełniania woli Boga Wszechmogącego będzie prosił, by nie poniósł śmiertelnych konsekwencji Abimelech przeklęty potomek Kanaana, syn Chama (Rdz.9,25) Bo wziął sobie do obcowania Sarę żonę Abrahama wybranego do wypełniania woli Boga Wszechmogącego "Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiec, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi" Czyli jeśli zaś Sary żony Abrahama nie oddasz, to bądź świadomym, że na pewno poniesiesz śmiertelne konsekwencje ty i wszyscy twoi, co do ciebie należą "Wtedy Abimelech wstawszy wcześnie rano zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko; a mężowie ci przestraszyli się bardzo" Czyli wtedy Abimelech wstał wcześnie rano, po wschodzie słońca, zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im wszystko, że Sara jest żoną Abrahama. Wybranego do wypełniania woli Boga Wszechmogącego, i ma oddać Sarę mężowi Abrahamowi. Bo gdy nie odda Sary żony Abrahamowi, to na pewno Abimelech poniesie śmiertelne konsekwencje razem ze wszystkimi, co do niego należą. A dworzanie Abimelecha przestraszyli się bardzo tego, co usłyszeli od króla Abimelecha " Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: Cóżeś nam uczynił ? Czyli potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu:słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abimelecha do Abrahama: Cóżeś nam uczynił, bo wziąłem twoją żonę, za swoją żonę, a twoja żona nie może być moją żoną. Bo, co do ciebie należało, do mnie należeć nie może. " I cóż ci zawiniłem, żeś ściągnął na mnie i moje królestwo wielki grzech ? " Czyli i w niczym świadomie ci nie zawiniłem, bo żeś nie powiedział, że jest twoją żoną. I byś się przyczynił, bym w moim królestwie popełnił śmiertelny czyn. Bo w moim królestwie, co do króla należy, do nikogo należeć nie może "Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować" Czyli Abraham postąpił z królem Abimelechem, jak należy postępować z królem, w którego królestwie, co do króla należy, do nikogo należeć nie może zamiast, co do kogo należy, do tego należeć ma (Rdz.20,6-9)
28
Mitologia / Odp: Uranos - okrutnik, czy esteta?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Kasander dnia 06.03.2020, 16:07:03 »
Podaje się też informację, że Uranos strącał swoje potomstwo do podziemi ze strachu przed ich siłą. Wg mnie jest to zgodne z mitem o sukcesji, gdyż każdy z kolejnych władców bogów obawiał się, że kiedyś zostanie pozbawiony władzy. Nawet Zeus miał obawy, dlatego np. wydał Tetydę za śmiertelnika Peleusa, gdyż przepowiednia Prometeusza głosiła, że syn Tetydy będzie potężniejszy od swojego ojca.
Wracając do tytułowego pytania, Uranos nie był ani okrutnikiem, ani estetą, co najwyżej tchórzem.
29
Mitologia / Odp: Tytan a heros
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Kasander dnia 06.03.2020, 15:58:28 »
Myślę, że Tytani to osobny gatunek. Są to bogowie, tyle że dużo więksi niż ci olimpijscy, dlatego też używamy określeń tytaniczna praca, tytan intelektu itd., których znaczenie wiąże się właśnie z tym, że tytan to ktoś bardzo duży, ogromny. W podobny sposób do naszej mowy dostało się słowo gigant.
Prometeusz był Tytanem, ale też niektórzy nazywają go herosem.
30
Mitologia / Odp: Postać: Herakles
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Kasander dnia 06.03.2020, 15:47:00 »
Najpopularniejszy z herosów. Myślę, że większość osób jeśli słyszy słowo heros to przychodzi mu do głowy Herakles. Gdyby w Familiadzie pojawiło się pytanie o wymienienie herosa greckiego to Herakles na pewno by się pojawił na pierwszej pozycji. ;)
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
Pliki Cookie
Używamy plików Cookie, aby ułatwiać korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Rozumiem