Różne > Grecja

Szkoła ateńska

(1/1)

Petros:
Jest to jeden z fresków namalowanych w tzw. stanzach watykańskich (apartamentach). Został wykonany przez Rafaela - wielkiego malarza renesansu, na zamówienie papieża Juliusza. Przedstawia kilku największych filozofów, artystów, wynalazców i inne wielkie osobistości z kręgu kultury greckiej. W centralnej części widzimy Platona (po lewej stronie), który został przedstawiony jako Leonardo da Vinci (można się dopatrzeć również innych podobizn). Wskazuje on ręką na niebo, jako źródło inspiracji i ideii. W drugiej trzyma księgę, zawierającą dialog "Timajos". Obok Platona znajduje się jego uczeń - Arystoteles, który pokazuje ziemię, naturę. Trzyma on w ręku księgę "Etyka". Autor postanowił także umieścić swój autoportret. Postacie znajdują się na tle obszernej budowli zwieńczonej potężnymi sklepieniami beczkowymi, nawiązującymi do architektury rzymskiej i dzieł Bramantego. Fresk jest alegorią rozumu, a dokładnie przemyślana i harmonijna kompozycja stanowi metaforę racjonalnego porządku greckiej filozofii.

Postacie ukazane na fresku:
1. Zenon z Kition lub Zenon z Eleii(?)
2. Epikur
3. (Fryderyk II Gonzaga)(?)
4. Boecjusz, Anaksymander z Miletu lub Empedokles z Akragas(?)
5. Awerroes(?)
6. Pitagoras(?)
7. Alcybiades lub Aleksander Wielki(?)
8. Antystenes z Aten lub Ksenofont(?)
9. Hypatia z Aleksandrii (Francesco Maria della Rovere lub Margerita)
10. Ajschines lub Ksenofont(?)
11. Parmenides z Eleii(?)
12. Sokrates(?)
13. Heraklit
14. Platon
15. Arystoteles
16. Diogenes z Synopy?
17. Plotyn(?)
18. Euklides lub Archimedes z uczniami (Bramante)(?)
19. Strabon lub Zoratusztra(?) (Baldassare Castiglione lub Pietro Bembo)
20. Ptolemeusz(?) 
21. Protogenes (Giovanni Antonio Bazzi, Perugino lub Timoteo Viti)
R: Apelles (Rafael)

ziemek8:
Ładne. :D Niesamowite uczucie przestrzeni.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Odpowiedz

Idź do wersji pełnej