Różne > Kalendarium

Datowanie

<< < (2/2)

Pitagoras23:
Tak, ale napisanych przed powstaniem Wikipedii i znajdujących się nie w Internecie.

Kalontas:
Jeśli strona internetowa opiera się na źródle materialnym, nie widzę tu żadnych przeciwności.

Petros:
Myślę, że powinniśmy znaleźć jakiegoś znawcę tematu. Nie można opierać się tylko na jednym źródle, bo może być ono nieobiektywne. Przykładowo: Hetyci uważali, że to oni wygrali bitwę pod Kadesz, a Egipcjanie byli przeciwnego zdania. Tak naprawdę bitwa została nierozstrzygnięta. Albo co zrobić, gdy znajdziemy źródło z datowania juliańskiego lub jakiegoś innego?

Pitagoras23:
Znawcy nie znajdziesz, bo widzisz, że od dłuższego czasu na forum się takowi nie pojawiają. Będzie trzeba się opierać na znalezionych źródłach w Internecie lub książkach.

rodz:
Datowanie:
(...) A król  babiloński posłał do Jerozolimy   swego wodza Nabuzardanesa  / Naburdazana / , by łupił świątynię ; przykazał mu spalić  zarówno świątynię , jak i pałac królewski , a potem całe miasto obalić w gruzy i przesiedlić ludność do Babilonii. Przybywszy tedy do Jerozolimy  w jedenastym roku Sachiasza /Sedecjasza / , wódź ograbił świątynię  ; zabrał złote i srebrne  naczynia  boże  , wśród nich ową wielką miednicę  , którą niegdyś postawił Salomon , a nawet złupił spiżowe kolumny wraz z głowicami  oraz złote stoły i świeczniki .Gdy już wszystko to wyniósł  , podpalił świątynię ; stało to się w porze nowiu  piatego miesiąca  jedenastego roku panowania Sachiasza /Sedecjasza /  a osiemnastego roku panowania  Nabuchodonozora . Potem zaś spalił  pałac królewski  i zburzył miasto.  - Świątynia spłoneła  po czterystu siedemdziesięciu  latach sześciu miesiącach  i dziewięciu dniach od jej wybudowania ;  od wyjścia ludu z Egiptu  tysiąc sześćdziesiąt dwa lata , sześć miesięcy  dziesięć dni ; od potopu do upadku świątyni  był okres tysiąca dziewięciuset  pięćdziesięciu  siedmiu lat sześciu miesięcy  dziesięciu dni ;  od narodzin Adama dzieliło te wydarzenia  cztery tysiące pięćset trzynaście lat  sześć miesięcy i  dziesięc dni . Tyle więc upłynęło czasu  w owych okresach ; a wydarzenia które w nich sie rozgrywały , opisywaliśmy we właściwej kolejnosci. (...)  - Józef Flawiusz "Dawne dzieje Izraela"

36 (Daniela 9:24-27) - 490 (Daniela 9:24-27) = 455 (Nehemiasza 2:1)

490 ( Daniela 9:24-27) +390 (Ezechiela 4:4-7 )  +120(okres Króli) + 306(okres Sędziów) +50 (pierwszy Jubileusz w ziemi Kanaan) +40 (wejście do ziemi Kanaan)
+430(od Exodusu i  Przymierza z Izraelem do Przymierza z Abrahamem) +427(od Przymierza z Abrahamem do Potopu) = 2253

490 ( Daniela 9:24-27) +390 (Ezechiela 4:4-7 )  +120(okres Króli) + 306(okres Sędziów) +50 (pierwszy Jubileusz w ziemi Kanaan) +40 (wejście do ziemi Kanaan)
+430(od Exodusu i  Przymierza z Izraelem do Przymierza z Abrahamem) +425(od Przymierza z Abrahamem do narodzin Arpachszada)= 2250

490 ( Daniela 9:24-27) +390 (Ezechiela 4:4-7 )  +120(okres Króli) + 306(okres Sędziów) +50 (pierwszy Jubileusz w ziemi Kanaan) +40 (wejście do ziemi Kanaan)
+430(od Exodusu i  Przymierza z Izraelem do Przymierza z Abrahamem) +426(od Przymierze z Abrahamem )= 2252

490 ( Daniela 9:24-27) +390 (Ezechiela 4:4-7 )  +120(okres Króli) + 306(okres Sędziów) +50 (pierwszy Jubileusz w ziemi Kanaan) +40 (wejście do ziemi Kanaan)
+430(od Exodusu i  Przymierza z Izraelem do Przymierza z Abrahamem) +425(od Przymierza z Abrahamem do narodzin Arpachszada)= 2250

(...)Świątynia spłoneła  po czterystu siedemdziesięciu  latach sześciu miesiącach  i dziewięciu dniach od jej wybudowania (...)


600 (zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków)+470=1070
1070 - 36(Daniela 9:24-27) = 1034 p.n.e (rozpoczęcie budowy świątyni przez Salomona)


6+1656(Potop)=1662
1662(Potop licząc od roku 4032 p.n.e) -600 (zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków) = 1062

(...)od wyjścia ludu z Egiptu  tysiąc sześćdziesiąt dwa lata (...)
1070 -8 (cykl tranzytowy Wenus)=1062 

2521 - [1662(Potop) -600]=1062

(...) od potopu do upadku świątyni  był okres tysiąca dziewięciuset  pięćdziesięciu  siedmiu lat (...)


2520+36(Daniela 9:24-27) = 2557
2557 - 600(zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków)= 1957

2250+1656=3906

2557 - 607(zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków)= 1950
1957+1950= 3907
3907- 2250( od  Potopu do 36 (Daniela 9:24-27)-1656(Potop)=1
3907-3906=1

(...)od narodzin Adama dzieliło te wydarzenia  cztery tysiące pięćset trzynaście lat (...)

1512 p.n.e(licząc od roku 4032 )  -912=600
600 (zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków) - 2250(od 36 n.e do Potopu lub  odwrotnie)= 1650
600+2250+1650=4500
607,5 + 2251+ 1656= 4513,5  ( 4513 początek chronologii wg.Józefa Flawiusza " Dawne Dzieje Izraela".)
4513 (początek chronologii wg.Józefa Flawiusza " Dawne Dzieje Izraela") - 2250=2263

2263 - 1656= 607
4513 - 1957=2556  ;   2556 / 364,5=7,0123456790123456790123456790123
2556-36=2520             2520/360= 7

360/364,5=0,98765432098765432098765432098765
364,5/360=1,0125

1,0125 x 0,98765432098765432098765432098765= 0,99999999999999999999999999999934


1512 + 2556=4068
4068 -36(Daniela 9:24-27 ; podstawowy cykl chronologiczny) =4032
4032-6=4026 (poczatek chronologii biblijnej)Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Odpowiedz

Idź do wersji pełnej