Różne > Egipt

Imhotep

(1/1)

Kalontas:
Ta kopia oryginalnej figurki z III Dynastii przedstawia wybitnego architekta i kapłana Słońca znanego pod imieniem Imhotep. Miał on zaprojektować pierwsze piramidy i pomóc Egiptowi przetrwać siedmoletnią plagę nieurodzaju jako doradca faraona. Potomni byli pod takim wrażeniem jego zasług, że jako jeden z niewielu nie-faraonów otrzymywał po śmierci boski kult, czasem jako syn a czasem jako wręcz wcielenie boga Ptaha.

Tutanchamonet:
Był szczególnie chętnie czczony w czasach ptolemejskich, ale nie tylko on. Takiego zaszczytu dostąpił również Amenhotep, syn Hapu {żył za panowania Amenhotepa III - XVIII dynastia}. Co do plagi nieurodzaju, to jest to poświadczone na Steli Głodu z Sehel, ale według badań pochodzi ona właśnie z czasów ptolemejskich i być może została wyryta z polecenia kapłanów Chnuma, którzy w ten sposób chcieli udowodnić swoje prawo do zajmowanej ziemi {wg steli Dżeser w wyniku wdzięczności miał przekazać bóstwu tereny Dolnej Nubii}. Stela Głodu została stworzona raczej w celach propagandowych i wydaje się, że ów nieurodzaj nie miał miejsca akurat w tamtym czasie. Powołano się na Dżesera i Imhotepa, ponieważ stanowili autorytet i nikt nie śmiałby kwestionować ich dokonań.

Kalontas:
Czyżby więc Imhotep czczony był za sam talent architektoniczny? Jeśli tak, to tym bardziej dziwny się wydaje jego nieludzki zaszczyt.

Tutanchamonet:
Co do Steli Głodu chciałabym powołać się na Nicolasa Grimala, który w "Dziejach Starożytnego Egiptu" {Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005, str. 74-75} pisze : "Ptolemeusz V Epifanes, opowiadając o tym, jak zwalczył straszne skutki zarówno rebelii następców Ergamenesa, jak głodu, ukrywa się pod imieniem Dżosera i czyni tak dlatego, że uznaje go za twórcę państwa ze stolicą w Memfis. W ten sposób odwołuje się źródeł tradycji państwowej. Przybiera to postać często spotykanego schematu: wykształcony, a zarazem i pobożny król studiuje dawne teksty teologiczne i historyczne w poszukiwaniu tajników wiedzy o wszechświecie oraz wybitnych wzorów do naśladowania. Do takich należeli Dżoser i Imhotep."
Wracając do Imhotepa to pełnił on funkcje kapłana w świątyni w Heliopolis. Zbudowanie kamiennej i trwałej piramidy było czynem niezwykłym jak na owe czasy, co przypisywało się kontaktowi Imhotepa z bogami. Za Nowego Państwa stał się już patronem skrybów i czczono go jako uosobienie mądrości. Od XXVI dynastii uznawano go za syna Ptaha, a sami Grecy twierdzili, że jest wcieleniem Asklepiosa.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Odpowiedz

Idź do wersji pełnej