Napisz > Napisz artykuł

Sokrates i jego filozofia

(1/1)

Polcia1515:
Musiałam zrobić pracę na język polski, a że tutaj nie zauważyłam nic na temat tego wspaniałego filozofa umieszczam to co sama (no może z lekką pomocą internetu) napisałam.

Sokrates

Życiorys
Sokrates był to grecki filozof. Urodził się w Atenach w ok. 469 roku p.n.e. Nie umywał rąk od obowiązków dobrego obywatela. Brał udział w wojnnach przeciw wrogom Aten, a w czasie pokoju był ważnym urzednikiem- prytanem. Niestety w roku 399 roku p.n.e. sąd w Atenach skazał go, za bezbożność, na śmierć poprzez wypicie trucizny (cykuty). Mimo takiego wyroku, Sokrates nie uciekł z polis tylko zażył truciznę.
Filozofia
Sokrates nie zostawił żadnych dzieł pisanych, lecz jego uczeń Platon. Ateńczyk inaczej rozumiał słowo cnota, niż inni filozofowie. Wyróżnił zalety moralne z wielu zachowań człowieka. Cnoty moralne były czymś co tkwiło w ludzkiej naturze, ponieważ nie jest łatwo zebrać wszystkich ludzi i ustanowić im prawa. Cnoty moralne były najważniejsze dla Sokratesa.
Wedlug Sokratesa pożytek był dobrem, ponieważ gdy działamy dobrze (tzn. mądrze, odpowiedzialnie) przynosimy pożytek nie tylko nam, ale i wszystkim dookoła. Więc zło było niewłaściwymi wyborami ludzi. Twierdził, że człowiek mądry tak postępuje. Człowiek, któremu brak ciągle postępuje źle, dlatego filozof zachęcał żeby postępować sprawiedliwie, lojalnie i sumiennie pracować. Wszystko to prowadzi do szczęścia.
Ironia Sokratesa
Sokrates uważał ją najefektowniejszą metodę oczyszczenia umysłu z bezsensownych mniemań. Polegała ona na tym, że Sokrates zamieniał się z rozmówcą mniejscami (tzn. stawał się rozmówcą). Próbował zrozumieć jego błędne rozmyślenie, a rozmówcy kazał wyciągać konsekwencje tak długo że dochodziły one do absurdu. Potem były one sprzeczne z ogólnymi prawdami. Nazywał to "wiedzą w niewiedzy"
Maieutyka
Uczony uważał, że w każdym człowieku jest prawda, a jedo zadaniem jest pomóc ją znaleść. Człowiek powinien mieć tylko zdrowy rozsądek, który zdaniem filozofa, miał każdy. Stawiał pytania proste, na które wymagał odpowiedzi tak, lub nie.

Jest to trochę skrócone, ale mam nadzieję że pomogłam. ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Odpowiedz

Idź do wersji pełnej