Zamknięcie serwisu
Z powodu bardzo małej aktywności utrzymującej się od dłuższego czasu serwis Archeos.pl zostanie zamknięty. Z końcem marca wyłączone zostanie forum, a z końcem maja - to jest: 31 maja 2023 roku - wyłączony zostanie cały serwis. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli razem z nami ten serwis od 2008 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Starożytne Newsy

Spotkanie autorskie z Wojciechem Dutką z okazji premiery książki Kartagiński
dodane przez ziemek8 | 2015-05-26 22:13
Spotkanie autorskie z historykiem Wojciechem Dutką z okazji premiery jego książki Kartagińskie Ostrze
Oczywiście serdecznie zapraszam na spotkanie!
https://www.facebook.com/events/1598891033726920/


Bartłomiej Dyduch
Nieceramiczne zabytki archeologiczne we Włocławskim muzeum
dodane przez ziemek8 | 2015-02-23 19:41
Cytuj
Włocławek, 23.02.2015 r.

NIECERAMICZNE ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE OD PIĄTKU
WE WŁOCłAWSKIM MUZEUM

W dniu 27 lutego (piątek), o godz. 17.00, w Muzeum Etnograficznym we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 zostanie otwarta wystawa czasowa pt. „Nieceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach Muzeum we Włocławku”.

W 2010 roku dział archeologiczny MZKiD zainicjował w zakresie wystawiennictwa archeologicznego dwuczęściowy cykl wystaw prezentujących całość bogatych, bo gromadzonych od 1909 roku zbiorów archeologicznych naszego muzeum. W tym też roku

w ramach realizacji pierwszej części cyklu obejmującej ceramikę jako najliczniejszą w zbiorach kategorię zabytków przygotowano wystawę pt. „Ceramika pradziejowa i wczesnohistoryczna w zbiorach MZKiD we Włocławku”. Stanowiąca drugą część cyklu aktualnie otwierana wystawa pt.  „Nieceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach MZKiD we Włocławku” prezentuje wszystkie pozostałe, pozaceramiczne kategorie zabytków archeologicznych, tj. zabytki kamienne, kościane i rogowe, drewniane i skórzane, metalowe oraz szklane i bursztynowe. 

Spośród wszystkich prezentowanych zabytków na szczególniejszą uwagę ze względu na ich unikatowość, przynajmniej w skali ogólnopolskiej, zasługują dwa brązowe elementy rękojeści scytyjskiego sztyletu typu akinakes z VI-V w. p.n.e. i doskonale zachowany, choć pozbawiony pochwy celtycki miecz z pocz. II w. p.n.e.,  ale także jedyne w zbiorach brązowe zabytki zoomorficzne w postaci zapinki kultury wielbarskiej z II w. n.e. i wczesnośredniowiecznej zwierzęcej figurki z  miejscowości Zgłowiączka, równie rzadkie

i jedyne w zbiorach zabytki, jak: kościany amulet/ozdoba w kształcie litery „T” i ludzka czaszka z otworem trepanacyjnym osobnika neolitycznej kultury amfor kulistych z poł. II tys. p.n.e., skarb brązowy (grot oszczepu i naramiennik) kultury łużyckiej z późnej epoki brązu –  X-VIII w. p.n.e., fragment brązowego łańcuszka i żelazne szczypce depilacyjne kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza – ok. 400 p.n.e., niewielka seria monet cesarzy rzymskich z II  i IV w., srebrny wisior kapsułkowy, brązowa bransoleta wężowata kultury wielbarskiej z II w. oraz rogowe grzebienie i zespół militariów kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich – I-V w. 

Okres wczesnośredniowieczny reprezentują m.in. szklane pierścionki, srebrne i brązowe kabłączki skroniowe, rogowy grzebień, kościane łyżwy/płozy sań, drewniane wiosło, żelazne topory i groty oszczepów oraz srebrne monety reprezentowane przez arabskie dirhemy z IX-X w.
i denar krzyżowy (biskupi) z końca X w. W tej grupie zabytków prezentowana jest także jedyna na wystawie kopia romańskiej „czary włocławskiej” z ok. X-XII w.

Późne Średniowiecze i nowożytność na wystawie reprezentują m. in.: fragmenty obuwia skórzanego z XIV-XV w., żelazny kord z XV w oraz  żelazne klucze i żeliwny trójnóg (naczynie) – XV-XVII w, fragmenty butelek szklanych i szeląg toruński z XVIII w., a także 1 grosz warszawski (Księstwo Warszawskie) z ok.1812 roku i 1 kopiejka z 1851 roku.

Być może prezentacja ww. zabytków w większości pozbawionych szerszego kontekstu archeologicznego skłoni zwiedzających do zwrócenia większej uwagi na często niezauważalne w rekonstrukcjach, nawet drugorzędne cechy artefaktów i do głębszej refleksji na temat pomysłowości, a często kunsztu wytwórców reprezentujących przedstawicieli wielu minionych kultur archeologicznych, nierzadko niesłusznie określanych mianem prymitywnych.

Wystawa czynna do 31 maja 2015 roku.
Spotkanie nt. odkryć archeologicznych w Kołacie koło Kikoła
dodane przez ziemek8 | 2014-02-20 08:14
Cytuj
Dzień dobry,

27 lutego br., o godz. 16.30, w Gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a odbędzie się spotkanie z
archeologiem Pawłem Sobczykiem poświęcone prezentacji dotychczasowych
wyników badań wykopaliskowych prowadzonych od 2002 roku na wielokulturowym i
wieloczłonowym stanowisku archeologicznym w miejscowości Kołat, w powiecie
lipnowskim, na ziemi dobrzyńskiej. Więcej informacji w załączniku lub u Pana
Pawła Sobczyka, tel. 504755243.

 

Z góry dziękuję za rozpowszechnienie

Pozdrawiam

Beata Wąsik

Dział Edukacji i Promocji

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
Traktat polityczny na glinianej tabliczce
dodane przez ziemek8 | 2010-04-27 20:34
To niesamowite. Zapisano na nich traktat zawarty pomiędzy władcą Asyrii Asarhaddonem (681-669 p.n.e) a jakimś drugim władcą, który uznaje asyryjskie zwierzchnictwo. Traktat spisano w 672 roku przed Chrystusem, podczas ceremonii, która odbyła się w królewskim mieście Kalchu (Nimrud). W tekście tym wspomniany władca uznaje autorytet następcy Asarhaddona, jego syna Aszurbanipala - mówi profesor Timothy Harrison.

Jak mówi Harrison, język traktatu jest bardzo formalny, a jego styl przypomina język umowy, zawarty pomiędzy Abrahamem a Bogiem. Niewykluczone zatem, że mógł on posłużyć jako wzór biblijnego opisu.

więcej

źródło:
kopalniawiedzy.pl
5 tys. lat temu - nie tylko Mezopotamia
dodane przez ziemek8 | 2010-02-21 11:10
Naukowcy proponują nowe spojrzenie na początki cywilizacji. Do tej pory za kolebkę cywilizacji uznawano Mezopotamię. Teraz nie wyklucza się, że nie mniej ważne były liczne inne, funkcjonujące w tym samym, czasie ośrodki miejskie, od Bliskiego Wschodu po Indie - informuje "Science".

Coraz więcej dowodów przemawia za tym, że w tym samym czasie - około 5 tys. lat temu, poza Mezopotamią istniało wiele cywilizowanych rejonów miejskich. Były one ułożone na planie łuku, który ciągnął się tysiące kilometrów - od Mezopotamii na wschód, ku współczesnym Indiom i Pakistanowi, i tamtejszej dolinie rzeki Indus - uważają naukowcy.

czytaj dalej na pradzieje.pl

źródła: pradzieje.pl, naukapolska.pap.pl
Niezwykłe malowidła Majów
dodane przez ziemek8 | 2009-11-29 13:18
Niecodzienne malunki przedstawiające codzienne życie zwykłych Majów odkryli archeolodzy w Calakmul w Meksyku. Malowidła są niezwykłe ponieważ wszystkie znane dotąd malarskie dzieła Majów przedstawiały jedynie religijne uroczystości, wojenne triumfy oraz władców, kapłanów i innych przedstawicieli elit.

Uzupełnione inskrypcjami malowidła zwykłych ludzi powstały zdaniem naukowców około 620-700 r. n.e. Calakmul było wówczas jednym z najważniejszych miast Majów, którzy przeżywali wtedy swój najlepszy okres.

Te cudownie zachowane do naszych czasów malowidła to dla naukowców niezwykła skarbnica wiedzy o życiu zwykłych ludzi. Znakomita większość zabytków pozwala bowiem poznać jedynie życie elit.

źródła:
archeowiesci.wordpress.com
nationalgeographic.com
XIV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Majologów
dodane przez ziemek8 | 2009-08-13 11:14
Europejskie Stowarzyszenie Majologów WAYEB jest organizacją skupiającą badaczy zainteresowanych kulturą Majów. Corocznie, począwszy od 1996 roku, spotykają się oni na trwającej pięć dni konferencji, łączącej trzydniowy warsztat hieroglificzny i dwudniowe sympozjum na wybrany temat. Konferencja ta jest jednym z najważniejszych wydarzeń środowiska majologicznego w skali roku, w którym biorą udział badacze z całego świata.
     
W tym roku po raz pierwszy w historii WAYEB-u konferencja odbędzie się w Polsce. Jej organizatorami są Uniwersytet Jagielloński oraz Polska Akademia Umiejętności.

Tematem XIV Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Majologicznego WAYEB będą relacje polityczne pomiędzy poszczególnymi ośrodkami i regionami kultury Majów, a także zależności kulturowe, religijne i ikonograficzne,  również  między etnohistorycznymi i współczesnymi grupami Majów.

Warsztaty epigraficzne organizowane są na trzech poziomach (początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym) i prowadzone przez wybitnych znawców pisma Majów z Niemiec, Holandii, Danii, Finlandii i Szwajcarii. Odbędą się one w Instytucie Archeologii UJ, przy ul. Gołębiej 11, w dniach 10 – 12 listopada, w godzinach od 9.30 do 18.00.

Warsztaty zostaną poprzedzone wykładem inauguracyjnym, który odbędzie się  9 listopada w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17. Wykład ten zostanie  wygłoszony przez Simona Martina, jednego z najbardziej znanych specjalistów zajmujących się pismem Majów.

Konferencja  będzie miała miejsce w dniach 13 – 14 listopada od 9.00 do 18.00 w auli średniej Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 35).

W tegorocznej konferencji udział wezmą tak słynni badacze kultury Majów jak prof. Robert Sharer i dr Loa Traxler z University of Pennsylvania  Museum, prof. Nikolai Grube z Uniwersytetu w Bonn, prof. Charles Golden z Brandeis University w USA, prof. Elizabeth Graham z University College London, Simon Martin z University of Pennsylvania Museum oraz Lic. Bernard Hermes z Instituto de Antropología e Historia de Guatemala.

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich archeologów, antropologów, historyków, lingwistów, studentów archeologii i innych kierunków, a także badaczy z innych dziedzin zainteresowanych tematyką.

Rejestracja na konferencję WAYEB-u rozpocznie się wraz z początkiem września i będzie można jej dokonać na stronie Stowarzyszenia: http://www.wayeb.org. Dla studentów z Polski obowiązuje specjalna oferta cenowa, która jest ważna pod warunkiem dokonania rejestracji on-line i wpłaty do dnia 31 października 2009. Opłaty ulgowe dla studentów wynoszą: 130 zł (udział w konferencji LUB w warsztatach hieroglificznych) lub 215 zł (udział w konferencji ORAZ w warsztatach hieroglificznych). Warto podkreślić, że cena za warsztaty hieroglificzne jest niezwykle przystępna, jako że wynosi ok. 6,50 zł za godzinę.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konferencji i warsztatów można znaleźć na stronie Stowarzyszenia.

Maya Political Relations and Strategies
Europejskie Stowarzyszenie Majologiczne WAYEB
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polska Akademia Umiejętności


W imieniu organizatorów,
Wiesław Koszkul
Jarosław Źrałka
Instytut Archeologii UJ
strony: 1 2 3 4 5 6 7
© Archeos.pl | O serwisie | Kontakt |
Zamknięcie serwisu Z powodu bardzo małej aktywności utrzymującej się od dłuższego czasu serwis Archeos.pl zostanie zamknięty. Z końcem marca wyłączone zostanie forum, a z końcem maja - to jest: 31 maja 2023 roku - wyłączony zostanie cały serwis. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli razem z nami ten serwis od 2008 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj