Zamknięcie serwisu
Z powodu bardzo małej aktywności utrzymującej się od dłuższego czasu serwis Archeos.pl zostanie zamknięty. Z końcem marca wyłączone zostanie forum, a z końcem maja - to jest: 31 maja 2023 roku - wyłączony zostanie cały serwis. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli razem z nami ten serwis od 2008 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Eneida

Jednym z najsłynniejszych greckich mitów jest historia o upadku Troi. Jednakże, nie dla wszystkich koniec Troi był końcem wojny. Tak jak Odyseusz udał się na długą wyprawę, nieco wbrew sobie, tak i też po świecie tułał się jego trojański odpowiednik, Eneasz. Te cztery artykuły opisują w szczegółach historie jego podróży po Morzu Śródziemnym, a także późniejszych losów - tragiczną miłość w Kartaginie i wojnę w Italii. Mimo, że dla Greków był on antagonistą, dla Wergiliusza stał się głównym protagonistą i wzorcem bohatera, na którym powinni się wzorować wszyscy Rzymianie, jego spadkobiercy. Choć autor tych artykułów nie twierdzi wcale, że dorównał swoim kunsztem mistrzostwu Wergiliusza, warto przeczytać je dla zrozumienia wielkości czynów tej legendarnej postaci.


cz. 1 - Troja

cz. 2 - Na morzach

cz. 3 - Koniec tułaczki

cz. 4 - Wojna w Italii

© Archeos.pl | O serwisie | Kontakt |
Zamknięcie serwisu Z powodu bardzo małej aktywności utrzymującej się od dłuższego czasu serwis Archeos.pl zostanie zamknięty. Z końcem marca wyłączone zostanie forum, a z końcem maja - to jest: 31 maja 2023 roku - wyłączony zostanie cały serwis. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli razem z nami ten serwis od 2008 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj